Allison bytesväxellådor.

Allison AT 545 och 542

Allison MT 653
till Volvo 5350 dumper
och Volvo, Scania lastbilar.

Allison MD 3060P
Generation 3
till Volvo, Scania, Mercedes
Allison CLBT754
till Euclid R32 och
    Kockum 425C

Allison M5600AR
till Euclid R 36